ACADIA s.r.o.

ACADIA s.r.o.

Čajakova 28
831 01 Bratislava
IČO: 35687894
DIČ: 2020906085

Informácie o kancelárii ACADIA s.r.o.

Komplexné služby v oblasti spracovania účtovníctva: jednoduché a podvojné účtovníctvo pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb, ekonomické a organizačné poradenstvo súvisiace so založenim firmy, prevádzkou i ukončením činnosti. Služby certifikovaného účtovníka, člen SKCÚ.

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO:

- zaúčtovanie všetkých dokladov v zmysle zákona,

- spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby,

- spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH),

- ročná účtovná závierka,

- rekonštrukcia účtovníctva,

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO:

- zaúčtovanie všetkých dokladov v zmysle zákona,

- spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby,

- mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov,

- súhrnný výkaz,

- daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH),

- ročná účtovná závierka,

 

Zaručíme sa za správnosť zaúčtovania.

 

SPRACOVANIE MIEZD, PERSONALISTIKA:

- kompletné spracovanie miezd,

- ročné zúčtovanie dane

- potvrdenia o príjmoch a zamestnaní, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,

- prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do všetkých poisťovní,

- spracovanie všetkých registrácií, ktoré si vyžaduje zákon v súvislosti s pracovným pomerom.

 

JEDNORÁZOVÉ SPRACOVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ:

- z príjmov fyzických a právnických osôb,

- z motorových vozidiel,

- spotrebnej dani,

- z nehnuteľností

 

Činnosť organizačných a ekonomických poradcov

Účtovné poradenstvo

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

 

 

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Iveta Bartošovičová

mob.: 0917 713 338

 

 

Našim hlavnym cieľom je spokojný klient. Ponúkame odbornosť, spoľahlivosť, diskrétnosť.

 

 

Cena za služby ACADIA s.r.o.

Ceny za uvedené služby budú stanovené v závislosti od rozsahu a náročnosti služieb, samozrejme vždy na základe vzájomne výhodnej dohody.

 

 

Kde nás nájdete?